Práce s energií

Pomáhá objevit hlubší části Vašeho bytí a důvěrně se s nimi seznámit. K těmto hlubším částem patří Vaše vnitřní dobrotivost i Vaše vnitřní temnota. Abyste mohli uvolnit svou tvořivou energii, je zapotřebí si uvědomit a přiznat to, po čem Vaše duše touží, a uznat hlubší zdroj světla, lásky a života ve svém nitru. Tento zdroj tvořivosti ve Vašem nitru může být mnohem mocnější, než si dokážete představit. Když přijmete tuto svou tvořivost, spojíte se s ní a budete s ní, změní se Vám život. Každá živá bytost na Zemi v sobě má zcela jedinečné vnitřní světlo - vnitřní světelné jádro neboli esenci svého jádra.

Toto Vaše vnitřní jádro je ve skutečnosti Vámi samými!

Využití práce s energií

 • chronická deprese a nedostatek energie,
 • poruchy příjmu potravy,
 • pocity nejistoty,
 • pocity viny a komplex mučedníka,
 • nehody,
 • dlouhodobé vleklé rodinné problémy,
 • sexuální problémy,
 • negativní a agresivní sexuální chování,
 • vztahové a manželské problémy,
 • chronické zdravotní potíže,
 • problémy se sadomasochistickým chováním,
 • násilí a tělesná brutalita,
 • všechny druhy chronického či iracionálního strachu.

Průběh seance

Během seance dochází k hlubokému pročištění, nabíjení a harmonizování těla i mysli klenta. Působím jako zesilující energetický kanál mezi univerzální energií a klientem. Pomocí vkládání rukou přenáším do těla a jeho oslabených částí či blokád léčivou energii. Klient přijímá tuto energii v souladu se svými potřebami. Vnitřní moudrost těla pak určuje, jak a kdy bude léčivou energii přijímat a taktéž ji rozvádí kam je v těle nejvíce potřeba.

Má práce zahrnuje i soustředění se na čakrový systém. U většiny lidí jsou čakry (energetická centra) více či méně zablokovány a jejich průchody ucpány. V těchto případech neproudí energie v těle správně, tělo je podvyživeno a funguje jen zčásti. Čakry jsou vzájemně propojeny, stejně jako fascie a nervy, jedna blokáda má tudíž vliv na celý zbytek systému. Působením univerzální životní energie jednotlivá energetická centra zprůchodňuji, uvolňuji a vyrovnávám. 

Práce se "zamrzlými" emocemi

Jde o záměr rozpustit a odstranit zadržovanou či zamrzlou negativní emoční energii, kterou tělo zapouzdřilo a izolovalo do energetického bloku-cysty. Jde o shluky neuzdravených zranění z minulosti, které dosud nebyly zpracovány. K těmto zraněním dochází v důsledku podobných traumat. Mají podobnou energii, která je přitahuje k sobě. Nezpracované emoce jsou v těle zadržovány a izolovány do energetických bloků. Proudění a pulz naší životní energie tyto bloky jednoduše obchází. V důsledku toho jsme oslabeni a můžeme se chovat iracionálně v určitých reakcích na události (či naše blízké), které se podobají naší neuzdravené bolesti. Tyto situace se většinou objevují opakovaně jakoby v začarovaném kruhu.

I s aktivní účastí klienta je možné objevit, pojmenovat a rozpouštět energetické emoční bloky v jeho těle. Aktivní spolupráce je individuální a záleží na rozhodnutí klienta.

Lidské energetické pole 

Lidské energetické pole je jednou z dimenzí lidského vědomého energetického systému (vědomého, protože energie je vědomí). Lze ho popsat jako zářící tělo, které prostupuje a obklopuje tělo fyzické, a vydává své vlastní charakteristické záření. Obvykle se nazývá "aura". Sestává se z mnoha úrovní či "frekvenčních pásem" energie. Nejznámějších je prvních sedm úrovní, každá z nich má důležitou roli související s našimi životními procesy - prostřednictvím těchto úrovní si tvoříme nejen své životní zkušenosti, ale také mnoho aspektů samotného svého života.

V dimenzi lidského energetického pole přestává být čas lineárním, ale je aspektem každé zkušenosti a zakoušení energetického vědomí. V našem energetickém poli můžeme tyto zkušenosti vědomí vnímat jako tři aspekty a to jako rozum, vůli nebo emoce. Náš sklon upřednostňovat jeden či dva z těchto aspektů sebe sama před zbývajícími aspekty (či aspektem) vyvolává v našem energetickém vědomém systému určitou nerovnováhu či deformaci. Je pro Vás například důležitější věcem porozumět logicky (rozum) anebo je raději prociťujete (emoce) či je neraději uděláte (vůle)? Jakákoli nerovnováha v oblasti rozumu, vůle či emocí se objeví přímo v té úrovni naší aury, která je s tím spojena.

Čakry

Čakry jsou energetická centra našeho aurického těla. Otáčejí se po směru hodinových ručiček a tímto pohybem vtahují do našeho aurického těla univerzální neboli primární energii (čchi, prána atd.). Přijímaná energie je jejich prostřednictvím rozdělována a předávána ke každé části našeho těla, ke každému orgánu i ke každé naší buňce. Díky tomu všechny části našeho těla přijímají energii ze všech čaker na všech úrovních naší aury. Naše energetické pole a naše fyzické tělo fungují společně jako jeden propojený složitý systém bioenergetického vědomí a živé tělesné hmoty.

Naše čakry mají tři hlavní funkce:

 • Vitalizovat naše energetické (aurické) tělo, a tudíž i tělo fyzické
 • Rozvinout různé aspekty sebeuvědomění. Ke každé čakře patří specifická psychologická funkce.
 • Přenášet energii mezi jednotlivými úrovněmi našeho energetického pole (naší aury).

O čakrách bylo napsáno mnoho skvělých a podrobných knih a článků, proto se o nich tolik nerozepisuji.

Některé texty byly převzaty z díla Barbary Ann Brennan.

Toužíte po vědomém prožívání života ?